:حداقل سفارش

حداقل سفارش 25 یورو میباشد

:سفارش پستی برای کل استانهای هلند

سفارش محصولات بسته بندی شده بجز محصولات فریزری و سرد’بعد ازدریافت سفارش وتایید پرداخت بانکی از طریق پست حداکثر در ۴۸ ساعت تحویل داده میشود

:سفارش ماهانه تحویل توسط سرویس ترابری شاندیز

سفارش تمام محصولات از جمله محصولات تازه، فریزری و یخچالی تا 25 کیلو فقط با 5 € هزینه ترانسپورت توسط سرویس ترابری ما مجهز به یخچال و فریزر بصورت ماهانه تحویل داده میشود

:پس گرفتن

اجناس فریزری و سوسیس کالباس پس از تحویل پس گرفته نمیشوند

از پس گرفتن اجناس خوراکی پس از باز شدن به دلیل مسایل بهداشتی معذوریم

هزینه ارسال اجناس چقدر است؟
هزینه ارائه سفارشات با پست برای ارسال تا سقف 9 کیلو فقط 5€ میباشد

هزینه ارائه سفارشات ماهانه تمام محصولات تازه، فریزری و سرد تا 25 کیلو فقط €5 میباشد

هزینه تحویل اجناس برای شهر نایمخن و حومه تا 25 کیلو فقط 2€ میباشد


چگونه خرید خود را پرداخت کنیم؟

:سفارشات با پست

امکانپذیر میباشد IDEAL پرداخت سفارشات فقط توسط

:سفارشات ماهانه

IDEAL پرداخت سفارشات ماهانه از طریق
Rembuurs و یا از طریق
(پرداخت نقدی یا با کارت بانکی )
. امکانپذیر میباشد